Keuring

Voor een nieuwe of gerenoveerde elektrische installatie definitief kan aangesloten worden op het net is een keuring ervan wettelijk verplicht. Deze keuringen mogen alleen uitgevoerd worden door een door de overheid erkend organisme. Omdat het een wettelijke verplichting is, maakt een keuring steeds deel uit van onze offertes voor nieuwe en de renovatie van elektrische installaties. VGC ELEC organiseert de keuring voor U en zorgt voor een ééndraads-  en situatieschema, beide verplichte documenten voor bij een keuring. U als opdrachtgever krijgt samen met het elektrisch plan een attest dat de conformiteit van uw installatie bevestigd.

Bij verkoop van uw woning of appartement is het eveneens wettelijk verplicht om een keuringsattest van uw elektrische installatie voor te leggen aan de koper. Bij vragen over keuring of schema’s  van elektrische installaties kan U bij ons terecht.