Elektrische plannen

Geen goed vakmanschap zonder een goed ontwerp en plan. Een elektrisch plan van uw elektrische installatie is een wettelijk verplichting. Zonder dit plan kan uw installatie niet gekeurd worden en zonder keuring mag uw installatie ook niet in gebruik genomen worden.

VGC ELEC maakt een digitaal plan van uw installatie conform de wetgeving. Als opdrachtgever krijgt u een print- out van het plan en een toelichting zodat U het kan gebruiken indien nodig.